trung tam boi duong tai nang tre

Đề số 1: Kiểm Tra Anh Văn Tiểu Học (30 phút)

DOWNLOAD ĐỀ SỐ 1 ANH TIỂU HỌC TẠI ĐÂY

ĐỀ SỐ 1 ( Thời gian: 30 phút)

Họ và tên : ……………………………………………………

A/ Chọn câu đáp lại đúng nhất trong các số a,b hoặc c:

1. Hello. My name is Nga.

a. See you later.                       b. Hi. Im Minh.                        c. Goodbye

2. How are you?

a. Fine, thanks.                        b. Hello, I‘m Mai                      c. Goodbye

3. Nice to meet you.

a. Goodbye                              b. See you later.                      c. Nice to meet you, too.

4. Who is he?

a. She’s my friend.                   b. He‘s my friend.                   c. Hello, this is my friend.

5. Goodbye

a.  See you later                       b. Hi! I‘m Minh                         c. Fine, thanks.

B/ Chọn từ đúng trong các số a , b hoặc c để hoàn thành các câu sau:

6. ………….……. your name?

a. Who                          b. What                                    c. What‘s

7.His…………….….  Alan.

a. name                        b. Is name                               c. name‘s

8. …………….. your book big?

a. It‘s                             b. Is                                         c. It

9.. ……….…….. , it is not.

a. Not                           b. Yes                                      c. No

10. How many………………. are there ?

a. Clouds                      b. a cloud                               c. cloud

11.   What………………… is it?  It‘s 3 clock.

a. color                         b. time                                     c. không điền gì

12.  ………. I go out?

a. up                             b. down                                   c. May

13.  …….. your book.

a. This                          b. Open                                   c. These

14.  I like……..

a. a elephant                            b. a elephants                          c. an elephant

15.   How much is the red skirt?

a. It‘s 30,000 dong        b. That 30,000 dong                c. They‘re  30,000 dong

C/ Tìm từ khác loại hoặc khác chủ điểm trong các dãy từ sau:

16.  Miss, school, classroom, library.

17.  Science, ant, art, music.

18.  Linda, Alan, friend, Lili.

19.  bears, monkeys, T- shirt, lions.

20.  my, may, your, its.

D/ Điền vào mỗi chỗ trống một từ để hoàn thành bài hội thoại sau:

Nam: This is my (21)………

Linda: What (22)…… its name?

Nam: It (23)……… Kim Lien School.

Linda: Is it (24)………?

Nam: No, (25)…….is big.

E/ Sắp xếp lại trật tự các câu sau:

26.  you/ learn/ When/ English/ do/ ?

a. Do you when learn English?

b. When do you learn English?

c. You learn when do English?

27.   subjects/ does/ what/ Lan/at school/ study/?

a. DoesLan what subjects study at school?

b. What does Lan study subjects at school?

c. What subjects does Lan study at school?

28.  sister/ two/ has/ my/ new/ dolls.

a. Sister has two my new dolls.

b. My sister has two new dolls.

c. My sister has new two dolls.

29.  to/  time/ do/ what/ go/ you/ school/?

a. What time do you go to school?

b. What time you do go to school?

c. What time you go to school do?

Các bài viết khác:

Nhiệm vụ của trung tâm

Đội tuyển thi Olympic tiểu học

* Thường xuyên nhận học sinh khá giỏi từ lớp 1 đến lớp 12 bồi dưỡng Toán, Lý, Hóa, Văn, Anh, Sinh vật... * Luyện thi TOEFL, IELTS, SAT... cho học sinh đi du học, đại học, thi chuyên và Olympic...

Văn phòng trung tâm

Sample image

Lớp 4 A2 tiềm năng

Địa chỉ: số nhà 41 Ngõ 26 Đông tác - Kim Liên -  Đống Đa- Hà Nội

ĐT: 0912.307.796 - 0912.787.319

Địa điểm học

Sample image

Ban quản trị Website

Địa chỉ: số nhà 41 Ngõ 26 Đông tác - Kim Liên - Đống Đa- Hà Nội

ĐT: 0912.307.796 - 0912.787.319

Video


GIÁO VIÊN TIÊU BIỂU

PGS - TS Đào Hữu Vinh
Giảng viên Hóa ĐH KHTN
***
Hoàng Thị Báu
Giáo viên giỏi Văn Tiểu học cấp Thành phố
***
Phạm Thu Hà
Có nhiều năm kinh nghiệm luyện thi chuyên, thi Olympic Tiếng Anh.
***
Thạc sỹ Đỗ Minh Trung
12 năm kinh nghiệm bồ dưỡng học sinh chuyên Anh, thi học sinh giỏi cấp thành phố
***
Vũ Mai Chi
Giáo viên dạy Giỏi Văn cấp Thành phố. Có nhiều năm kinh nghiệm luyện thi Học sinh giỏi.
***
Nguyễn Khánh Lê
Đã tham gia dạy Toán trên truyền hình, có 10 năm kinh nghiệm luyện thi học sinh giỏi.

HỌC SINH TIÊU BIỂU

Phạm Trung Hiếu
Giải 3 môn Hóa cấp TP năm học 2011 - 2012 (Học sinh trường Ams,)
***
Chu Việt Hùng
Giải 3 môn Hóa cấp TP năm học 2011 - 2012 (học sinh trường Ams)
***
Đỗ Kim Sơn
Giải 3 môn Hóa cấp TP năm học 2011 - 2012
***
Phạm Hồng Hạnh
Giải 3 môn Toán cấp Quận, Giải Nhì môn anh văn cấp TP,Giải nhất Tiếng Việt cấp Trường.
***
Nguyễn Quang Huy
Giải 3 môn Toán cấp Quận năm học 2011 - 2012
***
Nguyễn Vân Anh
Giải nhì môn Văn - Giải khuyến khích môn Anh cấp thành phố năm 2010-2011
***
Hoàng Thùy Dung
Giải 3 văn cấp quận
***
Vũ Nhật Nam
Giải 3 tiếng anh, giải khuyến khích tin học
***
Phạm Phùng Hải
Huy chương bạc môn Toán cấp quốc gia 2009 - 2010, khuyến khích tiếng anh quận
***
Lê Hoàng
Giải khuyến khích toán

TÌM KIẾM